Testament Basila Valentina

Původní text Testamentu byl pravděpodobně sepsán v latině. Záhy po svém vydání se oběvil německý, anglický a francouzský překlad. Přítomný překlad vychází z knihy The last vvill and testament of Basil Valentine, monke of the order of St. Bennet vydané roku 1671 v Londýně: https://archive.org/details/lastvvilltestame00basi

Anglický text je dle mého názoru velmi volný překlad originálu. Bohužel se mi zatím nepodařilo sehnat latinský text Testamentu, abych mohl porovnat důvěryhodnost anglického překladu, takže zatím ani neplánuji v překladu z anglického textu výrazně pokračovat.