Hypotyposa

Autorem komentáře k Mutus Liber s názvem Hypotypose je Pierre Dujols de Valois (1862-1926), francouzský knihkupec s esoterní literaturou (vlastnil slavné knihkupectví Librairie du merveilleux) a alchymista, který jej zveřejnil pod pseudonymem Magophon. Je autorem několika knih a studií. Kromě zřejmě nejvýznamnějšího přítomného komentáře k Mutus Liber je to např. nedokončená kniha La Chevalerie pojednávající o rytířských řádech a "jazyku diplomatů" nebo kniha Chrysopée.
Pierre Dujols měl velmi blízko k Julienovi Champagne, který byl svého času i jeho žákem, podobně jako Georges Richer (Auriger). Eugene Canseliet označil Dujolse za skutečného žáka Hermova. Canseliet ve své knize Deux Logis Alchimiques dokonce zveřejnil Dujolsovo věnování svého komentáře Hypotypos Fulcanellimu.
Přestože ve svém vlastním komentáři k Mutus Liber s některými Dujolsovými závěry Canseliet polemizuje, většinou jeho myšlenky spíše rozvádí a doplňuje (Největší rozpory vychází zejména z toho, že Dujols na rozdíl od Canselieta nekomentoval původnější verzi Mutus Liber z La Rochelle 1677, ale pozdější Mangetovy rytiny z roku 1702. Více viz Canselietova předmluva k jeho komentáři k Mutus Liber).
Jelikož jsem se doslechl, že Ivo Purš chystá překlad Canselitova komentáře k Mutus Liber, kde se Hypotypos často cituje, rozhodl jsem se postupně Hypotyposu přeložit, aby měl vážný student k dispozici oba komentáře, které se místy vzájemně doplňují.
Protože Dujols ovládal "jazyk ptáků", uveřejňuji zde vedle českého překladu i francouzský originál, aby měl případný čtenář možnost nahlédnout do hlubších souvislostí.
Překládal jsem ze dvou dostupných anglických překladů Hypotyposy (první překlad zhotovil Moreh v projektu Inner Garden Press, druhý je volně dostupný na internetu a jeho autorem je Kjell Hellesøe) a vše následně kontroloval a upravoval podle francouzského originálu.