‹ Zpět Vpřed ›

Tabule 13

 

Třináctá tabule je opakováním desáté, neboť v Díle na sebe všechny operace navazují a jsou si podobné. Avšak tato nová konjunkce, která se provádí s látkami sublimovanými do krajnosti, není ničím jiným nežli začátkem multiplikací. Práce je stejná jako na desáté tabuli a při vaření se znovu objeví barvy. Její doba se zmenšuje v té míře, v jaké se zvětšuje multiplikativní síla, takovým způsobem, že nakonec je třeba jediný den k dosažení výsledku, jenž na začátku vyžadoval měsíce. Čísla na této tabuli udávají sílu transmutací získanou následnými vařeními. LA TREIZIEME PLANCHE est une répétition de la dixième, car dans l’œuvre, toutes les opérations se suivent et se ressemblent; mais cette nouvelle conjonction, qui s’opère avec des matières sublimées à l’extrême, n’est autre que le commencement des multiplications. Le travail est le même que celui de la planche dix et, dans la coction, on verra reparaître des couleurs. La durée de celle-ci décroît à mesure que la puissance multiplicative augmente, de telle manière qu’il ne faut, à la fin, qu’un jour pour obtenir le résultat qui, au début, demandait des moins. Les chiffres de cette planche donnent les puissances des transmutations obtenues par les coctions subséquentes.

Poznámky:

‹ Zpět Vpřed ›