Mars a Venuše

Metamorphoses, liber IV, §167 – §189
Také [bůh] Slunce, hvězda, která svým světlem řídí vše, byl přemožen láskou. O láskách Slunce budeme vyprávět. Byl bohem, o kterém se má za to, že spatřil cizoložství Venuše s Martem jako první. Tento bůh totiž vidí vše jako první. Zarmoucen tímto činem prozradil potomkovi Junony, manželovi [Venuše]1 tuto nevěru i její místo. Ten pozbyl mysli a své umné dílo, které pravicí svíral, upustil. Ihned vypiloval jemný řetěz ze spěže/vzduchu2, jakási oka a sítě, která by oči/světla3 spatřit nemohla. Nejtenčí spředená nit by nemohla předčít toto dílo. Ani pavoučí síť4, která vysoko na trámu visí. Lehký dotek nebo jemný pohyb by ji ovlivnil. Umně ji rozložil kolem lože. Když se manželka a cizoložník sešli spolu na loži, oba byli chyceni ve vzájemném objetí uprostřed manželových pout zhotovených neznámým umem. [Vládce] Lemnu5 ihned otevřel dveře ze slonoviny6 a vpustil dovnitř bohy. Ti [dva] pak potupně leželi spoutáni, avšak lecjaký z veselých bohů by si takové potupy dopřál. Smáli se nebešťané a dlouho byl tento příběh po celém nebi připomínán. Hunc quoque, siderea qui temperat omnia luce, cepit amor Solem: Solis referemus amores. Primus adulterium Veneris cum Marte putatur hic vidisse deus; Videt hic deus omnia primus. Indoluit facto lunonigenaeque marito furta tori furtique locum monstravit, at illi et mens et quod opus fabrilis dextra tenebat excidit: Extemplo graciles ex aere catenas retiaque et laqueos, quae lumina fallere possent, elimat. Non illud opus tenuissima vincant stamina, non summo quae pendet aranea tigno; utque levis tactus momentaque parva sequantur, efficit et lecto circumdata collocat arte. Ut venere torum coniunx et adulter in unum, arte viri vinclisque nova ratione paratis in mediis ambo deprensi amplexibus haerent. Lemnius extemplo valvas patefecit eburnas inmisitque deos; Illi iacuere ligati turpiter, atque aliquis de dis non tristibus optat sic fieri turpis; Superi risere, diuque haec fuit in toto notissima fabula caelo.

1 Římský bůh Vulcanus byl ztotožňován s řeckým bohem ohně a kovářství Héfaistem synem Dia (Jupitera) a Héry (Junony).

2 "Aere" - je ablativ jak latinského slova "aes" - měď, měděná ruda; spěž, bronz, tak i latinského slova "aer" - vzduch. Pouta tedy mohla být zhotovena z kovu nebo ze vzduchu. Zajímavá souvislost spěže s pavučinou se nabízí prostřednictvím francouzského slova "airain" a Ariane, tj. Ariadné, jak o ní píše Fulcanelli v Tajemství katedrál, str. 58. Viz také pozn. 4.

3 Latinské "lumina" je nominativ plurálu slova "lumen", které primárně znamená světlo, přeneseně pak oči.

4 Latinské "aranea" znamená jak pavoučí síť, tak samotného pavouka. Je zajímavé to dát do souvislosti s tím, co Fulcanelli píše in Tajemství katedrál, str. 58-59, 106; Příbytky filosofů, str. 177, 217.

5 Lemnos - řecký ostrov, kde se měl podle mýtů nacházet domov boha Héfaista s jeho dílnou.

6 Tj. dveře byly otevřeny poté, co Vulcanus chytil do sítě Marta s Venuší.

Kontakt

Roman Kořan armon@email.cz
Vytvořeno službou Webnode