Introitus Apertus Ad Occlusum Regis Palatium

Iraeneus Philaletha

Toto klasické alchymistické dílo jsem se rozhodl překládat poté, co jsem zjistil, že v překladu od pana Jiřího Ryšánka (publikováného v edici Trigon, sv. 6, str. 293-370) jsou na některých místech větší či menší nepřesnosti (od nejednotné terminologie až po chybějící slova či věty). Protože jsem Introitus chtěl studovat pečlivěji, začal vznikat přítomný překlad (jeho dokončení závisí na tom, jestli mi to dovolí čas). Jelikož neovládám latinu (při ní mi u sporných míst pomáhá manželka), vycházel jsem z anglického překladu latinského originálu. Díky tomu se nedomnívám, že by můj český překlad mohl sloužit jako samostatný studijní materiál. Myslím ale, že spolu s paralelním latinským originálem a připojenými poznámkami, může dobře posloužit vážnějším zájemcům o studium tohoto důležitého alchymistického textu.
U překladu do češtiny jsem primárně vycházel z anglického překladu Secrets reveal'd: or, an open entrance to the shut-palace of the King: containing the greatest treasure in chymistry never yet so plainly discovered W. Godbid for William Cooper (1669) s poznámkami Sira Isaaca Newtona s přihlédnutím k latinskému originálu a jeho francouzskému překladu, který vyšel v knize Histoire de la philosophie hermetique: accompagnée d'un catalogue raisonné des ecrivains de cette science: avec le véritable Philalethe, revû sur les originaux od Nicolase Lenglet Dufresnoye (1742).
ML.pma můj překlad porovnal s německým překladem Introitu od Johanna Langeho z roku 1749. Laskavě mě upozornil na místa, kde se překlady liší a poskytl mi jejich alternativní překlad, za což mu tímto děkuji. Tyto alternativní překlady uvádím v poznámkách, aby nenarušovaly plynulost textu.