Světlo vystupující skrze sebe sama z temnot

Významná alchymistická báseň o třech zpěvech italského adepta Fra Marc’Antonio Crasselame Chinese, což je pravděpodobně pseudonym Francesca Maria Santinelliho (1627-1697). Báseň byla napsána roku 1666 v italštině a následně přeložena do francouzštiny a jiných jazyků. K básni byl také sepsán obsáhlý komentář v latině, který zatím přeložený nemám (snad jednou, dostane-li se mi "oné vzácné matérie, jíž je čas"). Na tuto báseň včetně komentáře často odkazuje ať už přímo nebo v náznacích Fulcanelli a po něm i Canseliet.
Překládal jsem z francouzského překladu z roku 1693, který pořídil B. D. L. (zřejmě Bruno de Lasnac) s přihlédnutím k anglickému překladu od Peter van den Bossche dostupného na The Alchemy Web Site (https://www.levity.com/alchemy/crassel.html).