Amud ha-tefila  (Sloup modlitby)

Baal Šem Tov

Kniha Amud ha-tefila (Sloup modlitby) je výborem z učení rabiho Jisraela ben Eliezera zvaného také Baal Šem Tov nebo Rivaš  (1700-1760) o modlitbě spolu s komentáři z knih jeho žáků.
Překládám z knihy Amud ha-tefila, Jeruzalém: Daat u-tvuna, 2000.

#1 - 10