Kabala

Zde bych chtěl publikovat překlady některých klasických kabalistických děl. Abych se ale vyhnul mylným interpretacím kabalistických textů (ať už na mé straně či straně čtenáře), které jsou v současné době tak rozšířené a páchají více škody než užitku, orientuji se zejména na texty osvětlující nezbytné základy pro další vážnější studium.