Desatero

Překlad desatera (deseti výroků, heb.: aseret ha-dibrot) s komentáři Rašiho (1040 - 1105) a Rambana (1194 - 1270).
Ramban:

• První výrok
• Druhý výrok
• Třetí výrok
• Čtvrtý výrok
• Pátý výrok
• Šestý výrok
• Sedmý výrok
• Osmý výrok
• Devátý výrok
• Desátý výrok